Przedszkole Bajkowe  |  Tczew, Szewczyka Dratewki 3  |  Kopiowanie treści oraz zdjęć zabronione  |  2019

Realizacja projektu:

Świat-Dziecka.net

Rodzicu, szukasz żłobka?

Zapoznaj się z naszą ofertą!

POBIERZ

Dokumenty rekrutacyjne:

Grupa docelowa: Osoby bezrobotne lub osoby bierne zawodowo pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym osoby, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywające na urlopach wychowawczych w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -Kodeks Pracy oraz osoby pracujące, sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3 zamieszkujące województwo pomorskie (18 osób).

 

Zaplanowane działania:

- przeprowadzenie prac dostosowawczych i remontowych w budynku przy ul. Rejtana 66 w Tczewie  do funkcji dziennego opiekuna,

- zakup i montaż wyposażenia placówki, w tym, pomocy do prowadzenia zajęć,

- zapewnienie bieżącego funkcjonowania dziennych opiekunów przez okres 12m-cy,

- prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych (ruchowych, umuzykalniających, z języka angielskiego, z psychologiem dziecięcym) z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka.

 

Najważniejsze  wskaźniki rezultatu:

- Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka lub utrzymały zatrudnienie, po opuszczeniu Programu (9)

- Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu Programu (9)

 

Wartość ogółem projektu:

397 512,05 zł

 

Wkład Funduszy europejskich:

337 885,24 zł

 

Okres realizacji projektu:

01.12.2018 – 31.08.2020

Grupa docelowa: Osoby bezrobotne lub osoby bierne zawodowo pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym osoby, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywające na urlopach wychowawczych w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -Kodeks Pracy oraz osoby pracujące, sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3 zamieszkujące województwo pomorskie (18 osób).

 

Zaplanowane działania:

- przeprowadzenie prac dostosowawczych i remontowych w budynku przy ul. Rejtana 66 w Tczewie  do funkcji dziennego opiekuna,

- zakup i montaż wyposażenia placówki, w tym, pomocy do prowadzenia zajęć,

- zapewnienie bieżącego funkcjonowania dziennych opiekunów przez okres 12m-cy,

- prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych (ruchowych, umuzykalniających, z języka angielskiego, z psychologiem dziecięcym) z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka.

 

Najważniejsze  wskaźniki rezultatu:

- Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka lub utrzymały zatrudnienie, po opuszczeniu Programu (9)

- Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu Programu (9)

 

Wartość ogółem projektu: 397 512,05 zł

Wkład Funduszy europejskich: 337 885,24 zł

Okres realizacji projektu: 01.12.2018 – 31.08.2020

Wnioskodawca projektu: Niepubliczne Przedszkole i Żłobek „Bajkowe” Joanna Brzozowska w Tczewie, ul. Sz. Dratewki 3, 83-110 Tczew

 

Miejsce realizacji projektu: ul. Rejtana 66, 83-110 Tczew

 

Cel główny projektu: umożliwienie osobom opiekującym się dziećmi do lat 3 podjęcia zatrudnienia po przerwie związanej z urodzeniem dziecka.

 

ZADZWOŃ TERAZ!

tel. kom.

 

696 004 108

Oferta

O nas

Start

Kontakt

Pliki

Galeria

Projekt: Bajkowy świat

Finansowany ze środków Unii Europejskiej