Przedszkole Bajkowe  |  Tczew, Szewczyka Dratewki 3  |  Kopiowanie treści oraz zdjęć zabronione  |  2019

Realizacja projektu:

Świat-Dziecka.net

Rodzicu, szukasz żłobka?

Zapoznaj się z naszą ofertą!

Nasz ogrodzony plac zabaw zaspokaja potrzeby ruchowe na świeżym powietrzu, a bezpieczna okolica (tereny zielone, osiedlowe place zabaw i skwery) zachęca do spacerów i obcowania z przyrodą.

 

Bardzo ważne są dla nas relacje pomiędzy nauczycielem a dzieckiem, nauczycielem a rodzicem oraz całą kadrą. Bez relacji opartych na wzajemnym szacunku i wzajemnym zrozumieniu nie ma efektywnej pracy oraz nauki.

6 latki

SÓWKI - ZERÓWKA

Dla nas ...

POBIERZ

Swoją działalność dydaktyczno – wychowawczą Przedszkole Bajkowe opiera na aktach prawnych:

Fundamenty naszej działalności budujemy w oparciu o koncepcję Jaspera Juula:

równa godność, odpowiedzialność, integralność i autentyczność

Nasze przedszkole jest Bajkowe: kolorowe, przyjazne, ciepłe.

 

Baza lokalowa jest ciągle doskonalona, sale odpowiednio wyposażone w nowoczesny sprzęt, meble dostosowane do wieku i wzrostu podopiecznych, pomoce dydaktyczne atrakcyjne, zróżnicowane i przejrzyste, a zabawki pobudzające do kreatywnego działania, wzrostu społecznego, emocjonalnego, poznawczego.

Niepubliczne Przedszkole Bajkowe w Tczewie wdraża innowacyjne formy edukacji, modyfikując je na miarę potrzeb i możliwości dziecka.

 

Wiedząc, że pierwsze lata edukacji znacząco wpływają na późniejszy rozwój i osiągnięcia, Bajkowa Kadra stawia czoła wymaganiom oświatowym, wymaganiom stawianym przez rodziców, a nade wszystko – niewypowiedzianym oczekiwaniom dzieci poprzez:

 

codzienną edukację sportowo – rekreacyjną, poznawanie środowiska, doświadczanie przez przebywanie na świeżym powietrzu oraz poznawanie środowiska przez obserwowanie przyrody.

Wychodząc naprzeciw założeniom podstawy programowej, chcemy wspomagać dzieci we wszechstronnym rozwoju fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym.

Nasza misja

5 latki

4 latki

3 latki

2,5 - 3 latki

MISIE

LISKI

JEŻYKI

ZAJĄCZKI

Kadra

Bajkowe Przedszkolaki zawsze mogą liczyć na wsparcie swoich nauczycieli. Kadra dydaktyczna jest dobierana starannie, by zapewnić dziecku to, co tkwi w istocie przedszkola -  wszechstronny rozwój gwarantujący lepszy start w późniejszej edukacji.

Wszyscy wychowawcy dobierani przez dyrekcję w Przedszkolu Bajkowym posiadają dyplomy wyższych uczelni o kierunkach pedagogicznych. Stale poszerzają swoją wiedzę na kursach i szkoleniach oraz rozwijają umiejętności dzieląc się dobrymi praktykami, wykorzystując najnowsze koncepcje i metody gwarantujące wychowanie
i nauczanie na najwyższym poziomie. Jednak nie dyplomy są głównym czynnikiem zatrudnienia, a pasja, zaangażowanie i ciepły, serdeczny, przyjacielski stosunek do dzieci. Nauczyciele znają potrzeby dzieci, ich rodziców, i wychodzą im naprzeciw prowadząc zajęcia w sposób atrakcyjny, interesujący, innowacyjny. Bloki tematyczne są przemyślane, dostosowane do wieku i możliwości dzieci, przygotowane na najwyższym poziomie merytorycznym i metodycznym.

Ścisła współpraca z rodzicami, uwzględnianie ich potrzeb, wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom to bodźce napędzające angażowanie rodziców w życie przedszkola: rodzice są naszymi sojusznikami, a wszelkie działania skoordynowane i nastawione na cel: całościowy rozwój dziecka.

Na dzień 1 września 2018 roku Przedszkole Bajkowe zatrudnia
10 nauczycieli, terapeutę, logopedę i psychologa oraz 12 pracowników administracji
i obsługi. Nad każdą grupą opiekę sprawują trzy osoby - dwóch nauczycieli i pomoc nauczyciela.

Ponadto współpracujemy z fizjoterapeutą, trenerami karate oraz tancerzami. Przedszkole zarządzane jest w sposób sprawny i nowoczesny. Dobra opinia w środowisku lokalnym jest efektem ciężkiej pracy oraz codziennym aktywnościom, jakie proponujemy.

Naszą Bajkową Kadrę charakteryzuje:

staranny dobór na podstawie posiadanych dyplomów uczelni wyższych
o kierunkach pedagogicznych

pasja, zaangażowanie i ciepły, serdeczny, przyjacielski stosunek do dzieci

ścisła współpraca i angażowanie rodziców w życie przedszkola

chęć stałego poszerzania wiedzy, udziału w kursach i szkoleniach

przygotowywanie zajęć na najwyższym poziomie merytorycznym i metodycznym

rozwój umiejętności, dzięki dzieleniu się dobrymi praktykami

wykorzystywanie najnowszych koncepcji i metod, gwarantujące wychowanie
i nauczanie na najwyższym poziomie

nastawienie na wszechstronny rozwój dzieci gwarantujący lepszy start
w późniejszej edukacji

 

 

 

Wśród tej całej Bajkowej Społeczności Przedszkolnej króluje Mały Książę i jego motto:

 

„Dobrze widzi się tylko sercem, najważniejsze jest niewidoczne dla oczu”.

 

Dlatego zamiast wychowania, uczymy się relacji w empatii i ciągle doskonalimy swój warsztat pracy.

Przedszkole Bajkowe funkcjonuje od 2015 roku.

 

W przedszkolu jest pięć grup przedszkolnych:

ZADZWOŃ TERAZ!

tel. kom.

 

696 004 108

Oferta

O nas

Start

Kontakt

Pliki

Galeria

O nas

Dowiedz się więcej o naszym przedszkolu