Przedszkole Bajkowe  |  Tczew, Szewczyka Dratewki 3  |  Kopiowanie treści oraz zdjęć zabronione  |  2019

Realizacja projektu:

Świat-Dziecka.net

Rodzicu, szukasz żłobka?

Zapoznaj się z naszą ofertą!

Działania 03.01.

Edukacja przedszkolna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

 

Wnioskodawca projektu:

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek „Bajkowe” Joanna Brzozowska w Tczewie

 

Partner projektu:

Fundacja Wieloprofilowego Usprawniania „OD NOWA”

 

Cel główny projektu:

podniesienie jakości pracy Niepublicznego Przedszkola i Żłobka „Bajkowe” Joanna Brzozowska w Tczewie

 

Grupa docelowa projektu:

60 dzieci w wieku od 3 do 5 lat z Niepublicznego Przedszkola i Żłobka Bajkowe w Tczewie i 5 nauczycieli z w/w placówki

 

Główne działania:

organizacja zajęć dodatkowych zwiększających szanse edukacyjne dzieci, rozwijających kompetencje kluczowe; zajęć specjalistycznych (również z udziałem rodziców). Dodatkowym elementem projektu jest przeszkolenie kadry dydaktycznej m.in. z zakresu współpracy z rodzicami, jak rozmawiać z rodzicami na trudne tematy ,z wczesnego rozpoznawania zaburzeń rozwoju, Original Play oraz zastosowania nowoczesnych technologii ICT w pracy z dzieckiem. Uzupełnieniem działań w projekcie jest zakup nowoczesnego wyposażenia w ramach podnoszenia jakości pracy przedszkola

 

Rezultaty:

Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu Programu (5)

 

Wartość ogółem projektu:

379 384,61 zł

 

Wkład Funduszy europejskich:

322 476,92 zł

 

Okres realizacji projektu:

2016-09-01 - 2018-08-31

 

 

 

 

Działania 03.01. Edukacja przedszkolna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

 

Wnioskodawca projektu: Niepubliczne Przedszkole i Żłobek „Bajkowe” Joanna Brzozowska w Tczewie

 

Partner projektu: Fundacja Wieloprofilowego Usprawniania „OD NOWA”

 

Cel główny projektu: podniesienie jakości pracy Niepublicznego Przedszkola i Żłobka „Bajkowe” Joanna Brzozowska w Tczewie

 

Grupa docelowa projektu: 60 dzieci w wieku od 3 do 5 lat z Niepublicznego Przedszkola i Żłobka Bajkowe w Tczewie i 5 nauczycieli z w/w placówki

 

Główne działania: organizacja zajęć dodatkowych zwiększających szanse edukacyjne dzieci, rozwijających kompetencje kluczowe; zajęć specjalistycznych (również z udziałem rodziców). Dodatkowym elementem projektu jest przeszkolenie kadry dydaktycznej m.in. z zakresu współpracy z rodzicami, jak rozmawiać z rodzicami na trudne tematy ,z wczesnego rozpoznawania zaburzeń rozwoju, Original Play oraz zastosowania nowoczesnych technologii ICT w pracy z dzieckiem. Uzupełnieniem działań w projekcie jest zakup nowoczesnego wyposażenia w ramach podnoszenia jakości pracy przedszkola

 

Rezultaty: Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu Programu (5)

 

Wartość ogółem projektu: 379 384,61 zł

Wkład Funduszy europejskich: 322 476,92 zł

Okres realizacji projektu: 2016-09-01 - 2018-08-31

 

 

 

 

ZADZWOŃ TERAZ!

tel. kom.

 

696 004 108

Oferta

O nas

Start

Kontakt

Pliki

Galeria

Projekt: Działając wspólnie

Finansowany ze środków Unii Europejskiej