Przedszkole Bajkowe  |  Tczew, Szewczyka Dratewki 3  |  Kopiowanie treści oraz zdjęć zabronione  |  2019

Realizacja projektu:

Świat-Dziecka.net

Rodzicu, szukasz żłobka?

Zapoznaj się z naszą ofertą!

Działania 05.04.

Zdrowie na rynku pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

 

Wnioskodawca projektu:

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek „Bajkowe” Joanna Brzozowska w Tczewie

 

Partner projektu:

Fundacja Edukacyjno-Wychowawcza „Arka Noego” w Tczewie jako organ prowadzący Niepubliczną Szkołę Podstawową im. Św. Ojca Pio w Tczewie

 

Cel główny projektu:

poprawa zdrowia 35 osób pracujących w Niepublicznym Przedszkolu i Żłobku „Bajkowe” Joanna Brzozowska w Tczewie oraz w Niepublicznej Szkole Podstawowej im. Św. Ojca Pio w Tczewie poprzez eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy.

 

Grupa docelowa projektu:

35 osób w wieku aktywności zawodowej – pracownicy i współpracownicy Niepublicznego Przedszkola i Żłobka „Bajkowe” oraz Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Św. Ojca Pio w Tczewie

 

Główne działania:

przeprowadzenie badań dodatkowych profilaktycznych pracowników przedszkola i szkoły, zakup niezbędnego wyposażenia do placówek o charakterze medyczno-rehabilitacyjno-rekreacyjnym eliminującego zdrowotne czynniki ryzyka w pracy, spotkania z psychologiem z zakresu profilaktyki i wypalenia zawodowego, zajęcia sportowe "Zdrowe ciało", warsztaty z zakresu edukacji i kształtowania postaw prozdrowotnych, organizacja wyjazdu o charakterze zdrowotno-rekreacyjnym, organizacja festynu o charakterze zdrowotno-profilaktycznym "Zdrowsi dla naszych dzieci" dla pracowników przedszkola i szkoły oraz ich rodzin

 

Rezultaty:

Liczba osób, które dzięki interwencji EFS zgłosiły się na badanie profilaktyczne (35); Liczba osób, które po opuszczeniu Programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie (17)

 

Wartość ogółem projektu:

157 659,10 zł

 

Wkład Funduszy europejskich:

134 010,24 zł

 

Okres realizacji projektu:

2018-06-01 - 2019-09-30

Działania 05.04. Zdrowie na rynku pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

 

Wnioskodawca projektu: Niepubliczne Przedszkole i Żłobek „Bajkowe” Joanna Brzozowska w Tczewie

 

Partner projektu: Fundacja Edukacyjno-Wychowawcza „Arka Noego” w Tczewie jako organ prowadzący Niepubliczną Szkołę Podstawową im. Św. Ojca Pio w Tczewie

 

Cel główny projektu: poprawa zdrowia 35 osób pracujących w Niepublicznym Przedszkolu i Żłobku „Bajkowe” Joanna Brzozowska w Tczewie oraz w Niepublicznej Szkole Podstawowej im. Św. Ojca Pio w Tczewie poprzez eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy.

 

Grupa docelowa projektu: 35 osób w wieku aktywności zawodowej – pracownicy i współpracownicy Niepublicznego Przedszkola i Żłobka „Bajkowe” oraz Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Św. Ojca Pio w Tczewie

 

Główne działania: przeprowadzenie badań dodatkowych profilaktycznych pracowników przedszkola i szkoły, zakup niezbędnego wyposażenia do placówek o charakterze medyczno-rehabilitacyjno-rekreacyjnym eliminującego zdrowotne czynniki ryzyka w pracy, spotkania z psychologiem z zakresu profilaktyki i wypalenia zawodowego, zajęcia sportowe "Zdrowe ciało", warsztaty z zakresu edukacji i kształtowania postaw prozdrowotnych, organizacja wyjazdu o charakterze zdrowotno-rekreacyjnym, organizacja festynu o charakterze zdrowotno-profilaktycznym "Zdrowsi dla naszych dzieci" dla pracowników przedszkola i szkoły oraz ich rodzin

 

Rezultaty: Liczba osób, które dzięki interwencji EFS zgłosiły się na badanie profilaktyczne (35); Liczba osób, które po opuszczeniu Programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie (17)

 

Wartość ogółem projektu: 157 659,10 zł

Wkład Funduszy europejskich: 134 010,24 zł

Okres realizacji projektu: 2018-06-01 - 2019-09-30

ZADZWOŃ TERAZ!

tel. kom.

 

696 004 108

Oferta

O nas

Start

Kontakt

Pliki

Galeria

Projekt: Zdrowsi dla naszych dzieci

Finansowany ze środków Unii Europejskiej